Styrelsen

 

Namn

Befattning

E-post

Mobiltelefon

Ordförande

Anders Lundqvist

Ordförande

ordforande@skeabk.se

070-6833210

Josefin Nyström

Josefin Nyström

Vice ordförande

v_ordf@skeabk.se

070-6452213

Lena Kågström

Sekreterare

sekreterare@skeabk.se

073-0220928

Karin Sejnell

Karin Sejnell

Kassör

kassor@skeabk.se

070-5771549

 Peder Dahlberg

Peder Dahlberg

Ledamot

ledamot1@skeabk.se

079-0787481

Lillemor Hägglund

Lillemor Hägglund

Suppleant (1)

suppleant1@skeabk.se

070-2240516

Ewa Hedman Mikkelsen

Ewa Hedman Mikkelsen

Suppleant (2)

suppleant2@skeabk.se

 

Anna Johansson

Anna Johansson

Suppleant (3)

suppleant3@skeabk.se