Anmälningsformulär Mentaltest (MT2017) - Info om MT2017 längre ner på sidan

Anmälningsavgift är 600kr betalas via PG 603 97 69-2 och den måste vara betald senast anmälningstidens utgång, d.v.s tre veckor före testtillfället. 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Information om MT2017

MT2017 

MT2017 är Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest för alla brukshundar. Resultaten redovisas via SBK’s hemsida och stambokförs inte på SKK. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. För att delta i MT2017, skall din hund vara mellan 18 till 48 månader. Du som har deltagit tidigare i MT2007 (oavsett resultat) samt hundar över 48 månader, har även möjlighet att göra detta MT2017 i mån av plats.

 

Gällande MT2017

Regelverket för MT2017 är tillvidare inofficiella där SBK arrangerar MT2017 för i första hand bruksraserna. Testet arrangeras och hanteras inom SBK precis som ett officiellt test, och SBK redovisar deltagande hundars resultat publikt på SBK:s hemsida. Resultaten från MT2017 stambokförs INTE hos SKK och titeln KORAD kan man enbart erhålla via godkänt resultat på MT2007. Nedanstående Allmänna regler gäller för officiella prov. SBK hanterar dock MT2017 som ett officiellt prov varför denna del trots allt står med i reglerna för MT2017. De delar i Allmänna regler som är kopplade till SKK gäller därmed inte.