Vår styrelse

 

Namn

Befattning

E-post

Mobiltelefon

Peder Dahlberg

Peder Dahlberg

Ordförande

ordforande@skeabk.se

079-0787481

Anna Johansson

Anna Burström

Vice ordförande

v_ordf@skeabk.se

 

Lena Kågström

Lena Kågström

Sekreterare

sekreterare@skeabk.se

073-0220928

Karin Sejnell

Karin Sejnell

Kassör

kassor@skeabk.se

070-5771549

 Linn Hellgren

 Linn Hellgren

Ledamot

ledamot1@skeabk.se

 

Lillemor Hägglund

Lillemor Hägglund

Suppleant (1)

suppleant1@skeabk.se

070-2240516

Terese Stenborg

Terese Stenborg

Suppleant (2)

suppleant2@skeabk.se

 

Kalle Ögren

Suppleant (3)

suppleant3@skeabk.se

 

Protokoll

Protokoll från klubbens möten återfinns i pärmar i klubbstugan, vill du ha ett protokoll skickat till dig, kontakta sekreteraren så får du det skickat mot en avgift