Styrelsen

Namn Befattning E-post Telefon Mobiltelefon
Anders Lundqvist Ordförande ordforande@skeabk.se   070-6833210
Lillemor Hägglund Vice ordförande v_ordf@skeabk.se 0910-19019 070-2240516
Lena Kågström Sekreterare sekreterare@skeabk.se 0910-35183 073-0220928
Karin Sejnell Kassör kassor@skeabk.se 0910-51155 070-5771549
Mari Asplund Ledamot ledamot1@skeabk.se 0910-723721 070-6838541
Johan Segerlund Suppleant suppleant1@skeabk.se   070-3051213
Peder Dahlberg Suppleant suppleant2@skeabk.se   079-0787481
Josefin Nyström Suppleant suppleant3@skeabk.se   070-6452213

Styrelseprotokoll

Protokoll från klubbens möten återfinns i pärmar i klubbstugan, vill du ha ett protokoll skickat till dig, kontakta sekreteraren så får du det skickat mot en avgift