Styrelsen

Namn Befattning E-post Telefon Mobiltelefon
Anders Lundqvist Ordförande ordforande@skeabk.se   070-6833210
Josefin Nyström Vice ordförande v_ordf@skeabk.se   070-6452213
Lena Kågström Sekreterare sekreterare@skeabk.se 0910-35183 073-0220928
Karin Sejnell Kassör kassor@skeabk.se 0910-51155 070-5771549
Mari Asplund Ledamot ledamot1@skeabk.se 0910-723721 070-6838541
Peder Dahlberg Suppleant (1) suppleant1@skeabk.se   079-0787481
Lillemor Hägglund Suppleant (2) suppleant2@skeabk.se 0910-19019 070-2240516
Moa Holmberg Suppleant (3) suppleant3@skeabk.se   070-6144911

Styrelseprotokoll

Protokoll från klubbens möten återfinns i pärmar i klubbstugan, vill du ha ett protokoll skickat till dig, kontakta sekreteraren så får du det skickat mot en avgift