Bokningstyper

 

 

Det finns fyra olika tidstyper för våra bokningar av Hundhallen

  1. Fasta tider för gruppträning
  2. Kurser
  3. Fria tider
  4. Förbokade klubbtider

1.   Fasta tider

Fasta tider för gruppträning. Gäller samma tid över en längre period.

Till exempel tider som är speciellt för Hundungdoms gemensamma verksamhet och verksamhetsgruppernas gruppträningar.

Fasta tider beslutas och administreras av respektive styrelse i SHU och SBK tillsammans med styrgruppen för hallen. Tiderna bokas av bokningsansvariga.

2.   Kurser

Fasta tider för kurser som anordnas av SHU eller SBK.

Kurser beslutas och administreras av sammankallande i respektive verksamhetsgrupp i samråd med respektive styrelse och bokningsansvariga. Tiderna bokas och avbokas av bokningsansvariga.

Kurser ska anmälas minst 3 veckor i förväg och avanmälas senaste 2 veckor före planerad kursstart om kursen inte blir av.

Kurser som inte blir av övergår till Fria tider.

3.   Fria tider

Tider som är fria att boka för alla medlemmar i SHU och SBK för gruppträning eller individuell träning.

Du kan boka tider som 1-timmestillfälle eller 2-timmarstillfälle.

Alla bokningar är personliga och du kan ha maximalt 2 tillfällen aktiva samtidigt.

Du kan inte boka tid längre fram än 21 dagar. Om du inte har möjlighet att utnyttja den tid du bokat, är det bra om du avbokar så snabbt du kan för att frigöra tiden till någon annan.

För att boka och nyttja tid måste du vara medlem i Skellefteå HU eller Skellefteå BK.
Du som inte är medlem har möjlighet att prova på en gång tillsammans med en annan medlem. Därefter krävs medlemskap.

4.   Förbokade klubbtider

Tider som av någon anledning inte kan bokas. T ex tävlingar.

Förbokade tider måste meddelas minst 3 månader i förväg.

Tiderna bokas av bokningsansvariga.