Om klubben

Skellefteå Brukshundklubb

Skellefteå brukshundsklubb bildades 1945. Idag har klubben över 400 medlemmar, vi är en aktiv klubb som anordnar många olika aktiviteter för medlemmarna. Bland annat håller vi kurser under våren och hösten, vi har idag ett tiotal aktiva instruktörer.

Allt arbete inom brukshundsklubben sker ideellt vilket betyder att alla som hjälps åt att driva klubben gör det utan ersättning på sin egen fritid. Vi har också ett gediget tävlingsprogram under året både vad gäller lydnad, bruks och Agility. Vi anordnar även mentalbeskrivningar och mentaltester.
Kika in under de olika sektorerna på hemsidan för att se vad vi har på gång under året.

Vill du hjälpa till på olika aktiviteter är det mer än välkommet, hör i så fall av dig till någon sektor eller till styrelsen.

Väl mött på klubben

//Styrelsen

Värdegrund Skellefteå BK

Vi är en aktiv klubb som anordnar många olika aktiviteter som tävling och utbildning för medlemmar. Allt arbete sker ideellt vilket betyder att alla hjälps åt att driva klubben och gör den till en trevlig mötesplats för hundägare.

Öppenhet: Alla är välkomna oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning och oavsett hund samt ambitionsnivå.

Bemötande: Vi ska vara välkomnande och inte prata nedsättande om varandra eller varandras hundar.

Ansvar: Alla har skyldighet att ta ansvar för sitt agerande på träning och tävling. Klubbmedlemmarna ska ta ansvar för sin hundhållning och se till att följa SBK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. Du ska vara en bra vinnare och en god förlorare.

Delaktighet: Verksamheten ska bedrivas i demokratisk anda och stimulera medlemmarnas egen förmåga och vilja att ta ansvar.

Kvalitet: Verksamheten bedrivs med kunniga och kompetenta funktionärer som följer gällande lagar och riktlinjer. Inom ramen för våra stadgar utvecklar vi verksamheten efter medlemmars behov och önskemål. 

Miljö: Vi ska för våra medlemmars bästa bedriva vår verksamhet med fokus på god resurshållning och genom aktiva beslut främja för goda miljöval.