Reserssättning och utlägg

Registrera din resa samt eventuella utlägg. Var beredd att redovisa utläggskvitton för kassören.