Nosework

I Nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Värdegrund

Nosework utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Nosework en aktivitet för alla hundar är SNWK:s budskap och med det menar vi att alla hundar mår bra av att få använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet.

Sedan 1/1 2017 är det även en officiell tävlingsgren som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKK’s regler och har klarat doftprovet.

Vi vill att du som vill tävla tänker på att även om aktiviteten Nosework är bra för alla hundar är kanske inte miljön under en officiell tävling något som passar alla. Den officiella tävlingssituationen kan vara både rörig och i miljöer som inte alla hundar alltid uppskattar och du som förare har ansvaret för att din hund är bekväm med situationen.

Oavsett om det är träning eller tävling är hundens välbefinnande alltid det viktigasteSå även om Nosework är en sport för alla är inte tävling i Nosework nödvändigtvis en tävlingsform för alla och alla kan inte alltid vinna. Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade

 

Tävla i Nosework

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nosework; NW1, NW2 och NW3. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid.

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor varierar mellan en och två. I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

Tre olika doftämnen

I princip kan man lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst. Tävlingsmässigt har Svenska Nosework klubben valt att använda sig av hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. De hydrolater som används i Nosework har inga kända biverkningar.

NW Dofter 

En sport inspirerad av specialsök

Nosework är inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundsekipage möter i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen och polisen. Nosework grundades i USA av tre professionella specialsökstränare. http://www.snwk.se/nose-work/sportens-ursprung/

Deras målsättning var att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nosework använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer och kan genomföras i princip var som helst.

 

 

Aktiviteter

Nosework består av

  • Kicki Kvarnström (sammankallande)
  • Carin Lindberg
  • Maria Forsberg
  • Lillemor Hägglund
  • Birgitta Pettersson 

Kontakta oss:  nosework@skeabk.se

Vi finns på Facebook:  Nosework Skellefteå BK