Valberedningen består av:
 
Anna Burström, sammankallande
Terese Stenborg
Frida Hedström
 
Kontakt: valberedningen@skeabk.se